בשנים האחרונות הורחב נושא הרכוש והוחל גם על נכסים שאינם מוחשיים, כגון נכסי קריירה. הכוונה היא למוניטין אותו צבר מי מבין הצדדים, הפרשי השתכרות בין הצדדים וכד’. לא אחת, יאזן בית המשפט בין נכסים מוחשיים ובין נכסי קריירה – והכל תוך ניסיון ליצור איזון רכושי צודק. המדובר בהחלטות קשות אשר לא אחת, גורמות למחלוקת אין סופיות והארכת קשר הנישואין ללא צורך.

להבדיל וגירושין אשר נעשים בהסכמה, הליך גירושין שלא בהסכמה צפוי להיערך זמן רב. סיומו של ההליך תלוי ברובו “בבשלות” הצדדים לסיים את הקשר.