ייפוי כח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של יפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית וכיו”ב.

משרדינו הוסמך על ידי משרד המשפטים על מנת לערוך ייפויי כח מתמשכים.

כל הפרטים מפורטים באתר כל זכות שפרטיו להלן: