נישואים אזרחיים

כהגדרה, נישואים אזרחיים הינם נשואים אשר מתבצעים באמצעות פקידים ממשלתיים (עירייה, בית משפט וכד’), ולא באמצעות אנשי דת.

הבחירה בנישואים אזרחיים הינה אלטרנטיבה הקיימת לבני זוג שאינן יכולים להינשא זה לזו על פי חוקי מדינת ישראל. ככלל, טקס נישואים אזרחי יכול להתבצע רק מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

בן או בת זוג, המעוניינים להינשא לבחיר ליבם, ואילו אחד מהם הוא יהודי והשני לא, יוכלו לעשות כן אך ורק באמצעות נישואים אזרחיים ובארץ המכירה בנישואים אזרחיים. זאת ועוד, בני זוג מאותו המין, יוכלו אף הם להינשא זה לזה בנישואים אזרחיים אלא שנישואים אלו נערכים בעולם במקומות ספורים בלבד.

בכל הנוגע לבני זוג יהודים, הרי שנישואים אזרחיים מאפשרים לבני הזוג להינשא בחו”ל ללא עירוב הרבנות. כך למעשה, יכולים בני הזוג להינשא זה לזו גם במקרים בהם הדת אינה מאפשרת להם להינשא, כדוגמת כהן וגרושה.

בני זוג יהודים אשר נישאו זה לזו בנישואים אזרחיים, יוכלו “להתגרש” זה מזו אך ורק בבית דין רבני, שם תקבל האשה “גט לחומרא”. דהיינו, גט למען הסר פסק.

הליך הנישואין האזרחיים הינו הליך פשוט. על בני זוג החפצים להינשא בנישואין אזרחיים להצטייד בניירת מתאימה הכוללת, בין היתר, תעודת רווקות ותעודות לידה של כל אחד מבין הצדדים וכן תרגום נוטריוני לאנגלית של מסמכים אלה. על פי רוב ייסעו הצדדים לקפריסין, יירשמו לנישואין בעירייה ולאחר אימות המסמכים, יבצעו את טקס הנישואין אשר עורך דקות ספורות בלבד. עם שובם ארצה מצוידים בניירת המתאימה, יוכלו הצדדים להירשם במשרד הפנים כנשואים לכל דבר ועניין.

במקרה בו ומי מבין הצדדים אינו יהודי או במקרה בו שני הצדדים אינם יהודים, יוכלו הצדדים לסיים את קשר הנישואין ביניהם באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה, בתביעה לשם ‘התרת נישואין’.