ידועים בציבור

המושג ידועים בציבור מתייחס אחר שני אנשים, בני זוג, אשר מחליטים לחיות יחד במערכת יחסים קבועה, על בסיס קשר רגשי או יחסים אינטימיים. בני זוג אלה, אינם מעוניינים או אינם יכולים לבסס את יחסיהם על ידי נישואין. החיים תחת המושג ידועים בציבור מקנה לצדדים זכויות כאלו ואחרות שיש לכל צד כלפי משנהו במהלך ולאחר הקשר.

הסטטוס של ידועים בציבור מאפשר לבני זוג לבסס זוגיות ולתת לה סוג של מעמד, שלא באמצעות נישואין.

ייחודיותו של מעמד הידועים בציבור הוא בכך שהמוסד מקנה זכויות לבני זוג שעל פי חוקי מדינת ישראל, אינם יכולים לבסס את זוגיותם. ההכרה במוסד הידועים בציבור יחול על בני זוג יהודים החיים ללא נישואין; בני זוג מעורבים החיים ללא נישואין; בני זוג שאחד מהם נשוי לאחר; ובני זוג מאותו מין.

לאורך השנים התפתחה הפסיקה במדינת ישראל, הכירה בזוגות הידועים בציבור ואף הקנתה להם זכויות שחלקן אף דומה לאלו של זוגות נשואים.

לא פעם, בוחרים בני זוג לגור יחד באופן בלתי מחייב וללא כל רצון או צורך לתת לקשר אותו הם מנהלים, הגדרה חוקית. אלא, שכעבור זמן מה ובהתקיים מספר תנאים, מקבל הקשר, סטטוס של ‘ידועים בציבור’ באופן אוטומטי.

מאחר וידועים בציבור הינו סטטוס משפטי, הרי שבהתקיים תנאים מסוימים לא ניתן יהיה לקבוע כי הסטטוס אינו חל על בני הזוג. אלה מאי, בני זוג יכולים לקבוע בהסכם, כי חרף היותם ידועים בציבור, הכללים החלים על ידועים בציבור, לא יחולו על מערכת היחסים אותה הם מנהלים. זוהי הדרך היחידה “להתנות” על הסטטוס של ידועים
בציבור.

זוגות רבים חיים יחדיו כידועים בציבור ואילו כעבור מספר שנים, הם בוחרים להינשא זה לזו. הנישואין, אינם “מוחקים” את תקופת היות הצדדים ידועים בציבור. כך יוצא, כי במקרים בהם נישואי הצדדים עולים על שרטון, יהיה כל אחד מבין הצדדים רשאי לתבוע זכויות גם בגין התקופה בה חיו כידועים בציבור.

זכויות הידועים בציבור
כאמור לעיל, הסטטוס של ידועים בציבור מקנה לבני זוג זכויות וחובות. ידוע בציבור יזכה לזכויות ירושה של בן זוגו במקרה ובן הזוג הלך לבית עולמו. כך גם לעיתים תהיה בת זוג זכאית למזונות (משקמים) במקרה בו הוכרה כידועה בציבור והקשר הזוגי בא לסיומו. הדבר המהותי ביותר הקיים בין בני זוג ידועים בציבור, הינו נושא צבירת הרכוש והשיתוף בנכסים אותם צבר מי מהצדדים במהלך תקופת היותם ידועים בציבור. על פי הפסיקה, ובהתקיים תנאים מסוימים, יהיה צד זכאי לזכויות הצד האחר בנכסים אשר נצברו בתקופת הקשר.

הסטטוס של ידועים בציבור גורם לזוגות רבים להיות במערכת יחסים מבוססת מבלי להפסיד זכויות המתקבלות מצדדי ג’. כך לדוגמא, תעדיף אלמנת צה”ל להיות ידועה בציבור ולא להינשא בשנית, וזאת על מנת שלא תפסיד את הקצבה. הוא הדין לגבי משפחות חד-הוריות הזוכות למענקים והטבות בשל היותן כאלו. הוסף גם את ההטבות במס להם זוכים בני זוג גרושים והרי לך אלטרנטיבה נאה לנישואין.

הדרך הנכונה ביותר להגן על זכויותיהם של ידועים בציבור הינה באמצעות עריכת הסכם לחיים משותפים. בהסכם זה יסדירו בני הזוג את יחסי הממון שבניהם.