2367 משמורת קטינים | משמורת משותפת | משמורת זמנית

משמורת קטינים
אב או אם אשר עומדים בפני מאבק גירושין, יבקשו להבטיח כי המשמורת על ילדיהם תהיה מוסדרת מבעוד מועד
מעבר למחשבה על טובת הילדים, לקביעת המשמורת ישנה משמעות מהותית במאבק גירושין ובפרט בכל הקשור לקביעת מזונותיהם.

 

ברוב רובם של המקרים משמורת ילדים (ובפרט כאשר מדובר בילדים קטינים) תקבע אצל אמם, אולם ישנם מקרים בהם יקבע בית המשפט כי משמורת הילדים תהיה משותפת על ידי שני ההורים. במקרים קיצוניים עוד יותר, תועבר המשמורת על הקטינים לאביהם.

כאמור, המדובר במקרים קיצוניים מאוד. שכן למרות ניסיונם של בתי המשפט ליצור שוויון בין הורים, בפועל, נקודת הפתיחה של האם תהיה גבוהה בהרבה מזו של האב. הלכה למעשה, גם במקרה ובו שני ההורים ימצאו כהורים מתאימים לשמש כמשמורנים, יטו בתי המשפט לקבוע את המשמורת אצל האם כמעט באופן אוטומטי.

לא אחת אנו נתקלים באיומים של בעל על אשתו כי בכוונתואלא שכמעט בכל התיקים אנו יכולים להבטיח לאם כי היאהסיבה לכך נעוצה במגמת בתי המשפט אשר נוטים כמעט תמיד.

הקריטריונים אותם ישקול בית המשפט עת קביעת משמורת ילדים אצל אמם הינם קריטריונים מצומצמים. הניסיון מלמד כי בתי המשפט  עוסקים פחות ופחות בשאלה “עד כמה האב טוב”. על פי רוב יבחן בית המשפט האם תפקודה של האם הוא כה רע, עד אשר יש מקום להעביר את המשמורת לאב.

למעשה, רק במקרים בהם הוכח לבית המשפט כי האם אינה מתפקדת, או סובלת מבעיות נפשיות מוכחות בהן יש לסכן את הילדים, או במקרה והאם עושה שימוש בסמים ואלכוהול או במקרה והאם אינה מסוגלת לשמש כאם, רק אז תועבר המשמורת לידי האב. רוצה לומר, גם אם האב הינו אב מוכשר ובעל יכולת לגדל את הילדים, וגם אם האב הוא זה אשר טיפל בפועל בילדים בכל שנות נישואי הצדדים, על מנת שאותו אב יקבל את המשמורת, האם צריכה להימצא לא כשירה!

למעשה במשפחות נורמטיביות, הסיכוי שאב יקבל משמורת על ילדיו הינה אפסית!

 

משמורת משותפת1789
המושג משמורת משותפת מתייחס אחר מצב
בו הילדים נמצאים במשמורת כל אחד מבין ההורים באופן שווה. החלוקה יכולה להיעשות במספר דרכים והם מותאמים לכל משפחה באופן ספציפי.

ברוב המקרים, משמורת משותפת נקבעת בהסכם גירושין ולא בהחלטה שיפוטית. שכן, בתי המשפט אינם ששים לקבוע משמורת משותפת בין הורים הנמצאים במלחמה ו/או אינם מנהלים תקשורת ביניהם.

משמורת משותפת תלויה, בין היתר, ביכולת שני ההורים להעניק לילדיהם סביבה הורית תומכת חמה ויציבה. ילד המצוי במשמורת משותפת, עשוי לעיתים “להיקרע” בין ההורים ולא למצוא את עצמו באף אחד מבין הבתים.

משמורת משותפת מומלצת להורים אשר מסוגלים לתקשר ביניהם באופן מוחלט. כך גם רצוי שההורים יתגוררו באותו אזור מגורים.

משמורת זמנית – מייד עם תחילתו של הליך פירוד או גירושין, יבקש אחד ההורים (על פי רוב האם), לקבל החלטה זמנית מבית המשפט הקובעת כי משמורתם הזמנית של הילדים תהיה אצלה. לפיכך, יחד עם הגשת כתב תביעה למשמורת, יגיש אותו צד בקשה לקביעת המשמורת הזמנית – עד להכרעה בתביעה העיקרית.

באופן חוקי, קביעת משמורת זמנית מעניקה להורה המשמורן סוג של “זכות חזקה” זמנית על הקטין – מעין רישיון זמני “להחזיק בקטין. אב במקרה זה, יזכה להסדרי ראיה בלבד.

משמורת זמנית תתבטל עם מתן פסק דין בתביעה העיקרית למשמורת – מקרה בו תקבע המשמורת הקבועה על הקטין.